Uitvaartdeposito

Stichting Uitvaartdeposito Ben Jansma Uitvaartverzorging

Depositofondsen worden meestal gebruikt om geld te reserveren voor een begrafenis of crematie. Soms omdat verzekeren niet meer kan i.v.m. de leeftijd of omdat er een korte levensverwachting is. Maar het gebeurt ook vaak als mensen een verzekering niet zien zitten i.v.m. de maandelijkse betaling en/of de premieduur, bij sommige natura-verzekeraars is de premiebetaling namelijk levenslang.

Voor iemand die zich niet meer kan of wil verzekeren is het altijd mogelijk om geld te storten in het depositofonds van Stichting Uitvaartdeposito Ben Jansma. U kunt éénmalig een bedrag storten of vaker kleinere bedragen vanaf € 250,00, de eerste storting is minimaal € 1.000,-. Op deze manier kunt u geld reserveren om de kosten van uw uitvaart te reserveren.
Ook als u voldoende middelen heeft om een uitvaart zelf te betalen is het zeker een overweging waard om een depositostorting te doen, een deel van de storting kunt u namelijk in mindering brengen op uw vermogen. In 2016 mag u p.p. € 6956,00 belastingvrij reserveren voor uw uitvaart op een geblokkeerde rekening zoals de rekening van Stichting Uitvaartdeposito Ben Jansma. U heeft zo 100% zekerheid dat dit geld zal worden gebruikt om uw uitvaart te laten verzorgen door Ben Jansma Uitvaartverzorging of een Uitvaartverzorger van uw keuze, hier bent u vrij in.

Stichting Uitvaartdeposito is een 100% zelfstandige stichting die als doel heeft geld te beheren voor uitsluitend de uitvaartkosten van particulieren, tussendoor opnemen is wettelijk niet mogelijk! Volgens het reglement zal de stichting het geld als een goed huisvader beheren en zeker geen risico’s nemen door het beleggen in aandelen, aankopen van opties of andere vormen van risicodragend investeren.

Het door u gestorte bedrag kan elke jaar door rente groeien, de hoogte van de rente is afhankelijk van de rente op spaarrekeningen. Omdat de stichting het geld tegen een heel laag risico vast zet zal de opbrengst waarschijnlijk laag zijn, in 2016 is de rente gezakt tot 0,10%.
Zoals u al eerder heeft kunnen lezen kan het gestorte uitsluitend na het overlijden van de ingeschreven persoon worden verrekend met de kosten van de begrafenis of crematie, als er geld overblijft kan deze worden aangewend voor het openen van een depositorekening voor een nabestaande.

U kunt een overeenkomst vrijblijvend aangaan maar deze komt tot stand als u geld stort op bankrekening NL38 INGB 0007 4852 14 ten namen van Stichting Uitvaartdeposito Ben Jansma o.v.v. Deposito voor [de Naam en de geboortedatum van de persoon voor wie deze deposito is aangegaan] en uw telefoonnummer zodat wij contact met u kunnen opnemen voor de verdere afwikkeling.
Voor het opmaken van de overeenkomst hebben wij natuurlijk nog meer gegevens nodig, denk daarbij aan de voornaam, achternaam, het woonadres, de plaats van geboorte en geboortedatum alsmede het BSN nummer.
Na het ontvangen van het bedrag ontvangt u een bewijs van storting met daarop vermeld de waarde van de deposito, de naam van de storter en de eventuele begunstigden, pas dan is de overeenkomst tot stand gekomen.

Mede gezien het vrijblijvende karakter van een deposito maken wij vooraf geen overeenkomst met u op. De overeenkomst komt tot stand door het storten van één of meerdere bedragen op het eerder genoemde bankrekeningnummer.

Voor vragen of meer informatie mag u ons altijd benaderen, zowel telefonisch als door een bezoek op ons kantoor. Wilt u bij u thuis een vrijblijvend gesprek, maak dan rustig een afspraak.

Let op:
Een storting in de Stichting Uitvaartdeposito Ben Jansma is in verband met wetgeving altijd onherroepelijk. Dit betekent dat u uw Uitvaartdeposito niet kunt afkopen. Het bedrag dat u heeft gestort staat dus vast tot uw overlijden.
Omdat het depositogarantiestelsel alleen maar voor banken geldt brengen wij uw storting veilig onder bij de Rabobank, op deze manier is het vermogen van de Stichting tot € 100.000,00 per bankinstelling veilig gesteld.